top of page

Massimo Lazzari (Campus Vida de Santiago de Compostela)

 

Nos últimos anos académicos estiven dando clase nas facultades de Física e de Química (Licenciatura e Grado de Química, Master de Química Avanzada, Master de Ciencia de Materiais, Doctorado de Ciencia e Tecnoloxía de Materiais) e dirixín numerosos Traballos Fin de Grao e de Master. No Curso 2015/2016 dou clase soamente na materia:

 

  Química (Formación básica de contido transversal - G1031107) da Facultade de Física

 

No 2014 publicáronse dúas unidades didácticas da materia, editadas polo Servizo de Normalización Lingúistica da USC:

 

  • Equilibrio en disolución

  • Química orgánica e química macromolecular

bottom of page