top of page

Mercedes Torneiro (Campus Vida de Santiago de Compostela)

 

Levo participando na docencia da USC dende o curso 1991-92 cando era becaria FPI. Nos meus primeiros anos como profesora titular impartín clases principalmente no campus de Lugo e dende 2004 en Santiago, nas licenciaturas de Bioloxía e Química, no grao en Biotecnoloxía (titulación propia de segundo ciclo), no grao en Química e en varios programas de terceiro ciclo, doutoramente e máster nas Facultades de Química e Farmacia. No grao en Química impartín as materias Química Xeral IV (G1041110), Análise Estructural (G1041322) e Química Orgánica V (G1041330) e dirixín numerosos Traballos Fin de Grao.

 

No curso 2015-16 son docente das seguintes materias da Facultade de Química:

 

Grao en Química:

Química Orgánica V (G1041330)

 

Máster Universitario en Química Orgánica:

Materiais Orgánicos e Nanotecnoloxía (P1191207)

 

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial:

Produtos e Técnicas Sintéticas (P1201208)

 

PROXECTOS OFERTADOS

Grao en Química:

  • Proxecto fin de grao: Dendrímeros con novas propiedades ópticas. Directores: M. Torneiro, A. Rumbo. Lugar de realización: Santiago

  • Proxecto fin de grao: Desenrolo de compostos reticulares análogos do diamante. Director: M. Torneiro. Lugar de realización: Santiago

  • Proxecto fin de grao: Síntese de moléculas pequenas para aplicacións en almacenaxe electrónico. Directores: M. Torneiro, A. Rumbo. Lugar de realización: Lugo

 

Máster Universitario en Química Orgánica:

  • Proxecto: Síntesis dunha unidade terminal funcionalizada de dendrímeros de tetrafenilmetano. Director: M. Torneiro. Lugar de realización: Santiago

  • Traballo fin de máster: Síntesis de nanopartículas dendríticas con control topolóxico da funcionalización. Director: M. Torneiro. Lugar de realización: Santiago

 

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

  • Traballo fin de Máster: Deseño e síntese de materiais moleculares quirópticos. Directores: J. Lorenzo Alonso (Un. Vigo), M. Torneiro. Lugar realización: Vigo/Santiago

 

OUTRAS ACTIVIDADES RECENTES

 

bottom of page